Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Assessorament lingüístic per a la retolació d'establiments Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Autorització ambiental Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Autorització sanitària d'establiments de tatuatge i/o pírcing Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Certificat de viabilitat del projecte de pla d'empresa Tràmit informatiu
Informació
Comunicació d’inici d’activitat comercial amb una superfície de venda entre 400 i 2.499 m² i obertura del centre de treball Tràmit sense certificat
Informació TRAMITAR AMB CERTIFICAT
Comunicació de baixa d'una activitat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicacio de canvi de compte bancari per a creditors Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats CN Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia ambiental CPA Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries CEAR Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'obertura de centres de culte Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Concessió de parada al mercat municipal o setmanal Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Consulta prèvia de classificació d'activitat COAC Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Declaració responsable en matèria de salut alimentària DRSA Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Informació general de tramitació a realitzar per a l'obertura d'establiments comercials o industrials Tràmit informatiu
Informació
Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats INUA Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Inscripció a la Fira d'Artesans Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència ambiental LIAM Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries LEAR Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Participació en mercats i fires Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Presentació d'ofertes en cas de contractes menors Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Presentació i seguiment de l'estat de factures electròniques a l'Ajuntament de Mollet del Vallès i als seus organismes municipals Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
Reclamació de consum Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Subvenció per foment de l'activitat econòmica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Subvencions a la transformació digital de PIMES i autònoms de Mollet del Vallès Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat