Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Atenció ciutadana - Llicències urbanístiques Tràmit informatiu
Informació
Certificat d'antiguitat i legalitat INAL Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació dels edificis i instal·lacions CUO Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'instal·lació de grua o altres aparells elevadors CIG Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'obres i instal·lacions COP Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'obres simplificada COS Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Informació general de la tramitació per a l'execució d'obres i altres tràmits urbanístics Tràmit informatiu
Informació
Informes o certificats urbanístics INUR Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència de constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal LDH Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència de parcel·lació o declaració de la seva innecessarietat LPA Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència d'obres que requereixen de projecte LOP Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència d'obres simplificada LOS Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència d'ús i ocupació parcial dels edificis i instal·lacions LUO Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència d'usos i obres de caràcter provisional LUP Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Renovació del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat