Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Accés a la visualització de fotografia de multa de trànsit Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
Al·legacions o recursos a multes de trànsit Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Alertes sobre pagament de rebuts domiciliats Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
Autoliquidació de l'impost sobre vehicles Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Certificat de pagament de multes de transit Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Consulta de multes de trànsit Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Consulta de tributs pagats / pendents de pagament Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Correcció de dades personals en padrons tributaris Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Devolució de pagament de tributs Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Domiciliació bancària de tributs delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Domiciliació bancària de tributs no delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Duplicat de multes pendents de pagament Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
Duplicat de tributs pendents de pagament Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Fraccionament o ajornament d'un deute de tributs delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Fraccionament o ajornament d'un deute de tributs no delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Identificació de conductor responsable d'una multa Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Justificant de bens Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Justificant o certificat de pagament de tributs Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Modificació de titularitat de bens immobles i plusvàlua Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Pagament de tributs i multes Tràmit informatiu
Informació
Retorn de fiança o dipòsit d'obres Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat