Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Canvi de vehicle d'una llicència de taxi Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Cessió d'un vehicle Tràmit informatiu
Informació
Comunicació d'obres a la via pública per a companyies de serveis Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'usos de parcs i jardins Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència de gual (alta) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència de gual (baixa) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència de gual (canvi de titularitat) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència de gual (modificació) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència d'obres a la via pública per a companyies de serveis Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Ocupació de la via pública amb parades o instal·lacions de firaires fora de les festes majors Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Ocupació de la via pública amb parades per a festes populars Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Ocupació de la via pública amb un contenidor o sac de runa Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Ocupació de la via pública per a terrasses de bar Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Reserva d'estacionament de llarga durada per obres i similars Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Reserva d'estacionament per a persona discapacitada amb mobilitat reduïda Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Reserva d'estacionament puntual Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Tall de carrer (ocupació de la calçada) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Targeta d'aparcament per a persones discapacitades Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Targetes d'accés a zones de vianants Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Transmissió d'una llicència de taxi Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat