Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Ajut econòmic adreçat a persones i famílies gravades per l'IBI Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Ajut econòmic per a llogaters amb títol de família nombrosa que suportin el pagament de l'IBI Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Ajut econòmic sobre l'impost sobre béns immobles com a conseqüència d’execucions hipotecàries Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Ajuts escolars (menjador, llibres, material escolar, activitats reglades, activitats extraescolars i activitats d'estiu) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Bonificació taxes d'aigua i recollida de residus Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Carnet de jubilat o pensionista Tràmit informatiu
Informació
Informe sobre exclusió residencial Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Serveis d'ajuda domiciliària Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud de subvencions a entitats Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud per al Casal obert Tràmit informatiu
Informació
Subvenció a persones propietàries d’habitatges que els destinin a lloguer mitjançant el programa de Mediació pel lloguer social Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Subvenció de l'impost de béns immobles per a titulars d'habitatges oferts per a lloguer social Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Subvenció per a l’emancipació dels joves titulars de contracte de lloguer d'habitatge Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Subvencions adreçades al foment del lloguer i l'habitatge assequible Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Teleassistència Tràmit informatiu
Informació
Teleassistència mòbil per a víctimes de la violència de gènere Tràmit informatiu
Informació