Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Certificat de pagament de multes de transit

El tràmit permet obtenir un document que emet l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per tal d'acreditar que s'ha efectuat el pagament d'una multa de trànsit.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Aquest servei s'ofereix al titular que va efectuar el pagament de la multa de trànsit que recapta l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) per delegació de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

Cost

El tràmit és gratuït.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, preferiblement amb cita prèvia

  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1.
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona: https://orgt.diba.cat/ca/

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Observacions

Per tal que la sol·licitud tingui efecte, no ha d'haver transcorregut més d'un any des de la data de pagament.