Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Identificació de conductor responsable d'una multa

El tràmit permet comunicar el conductor responsable d'infracció de circulació.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

El titular o arrendatari d'un vehicle que hagi rebut una notificació de denúncia per infracció de circulació i no fos el conductor del vehicle en el moment de la infracció de la multa.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, preferiblement amb cita prèvia

  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1.
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona: https://orgt.diba.cat/ca/

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Observacions

Si el conductor no figura inscrit en el Registre de Conductors de la Direcció General de Trànsit, haurà de fer-ho per escrit adreçat al carrer Mejía Lequerica 12 – Barcelona 08028, adjuntant còpia de l'autorització administrativa que l'habilita per conduir a Espanya. Si el titular del vehicle és una empresa de lloguer sense conductor, l'esmentat document es podrà substituir per la còpia del contracte d'arrendament.