Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Baixa/modificació en el cens d'animals de companyia

Donar de baixa la inscripció de gats i gossos del cens d'animals domèstics de la ciutat, per mort de l'animal o per canvi de residència del propietari.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Les persones propietàries de gats i gossos.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal emplenar una sol·licitud de baixa del cens, indicant el número de registre de l'animal i la causa de la baixa. En el cas de comunicar canvi de residència, cal indicar l'adreça nova.