Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Alta a la bústia de notificació electrònica

La notificació electrònica és aquella que es practica per mitjans electrònics sempre que la persona interessada estigui obligada legalment o bé, sense estar obligada, hagi donat el seu consentiment per a l'ús d'aquest mitjà.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major de 18 anys. Les persones interessades no obligades legalment poden acceptar rebre notificacions electròniques de forma general, per a tots els tràmits, o bé per a un o diversos tràmits.Cal que doneu el vostre consentiment per rebre les notificacions en format electrònic.

Les persones físiques o jurídiques obligades a relacionar-se telemàticament amb l'administració, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, resten obligades també a rebre les comunicacions dels procediments i tràmits a través de la notificació electrònica.

Cost

El tràmit és gratuït.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud en la que s'indiqui la voluntat de rebre per aquest mitjà les notificacions relatives a un o més procediments o bé a tots i facilitar almenys una adreça electrònica.

Més informació

Antelació amb què cal demanar

Es pot sol·licitar en qualsevol moment però, preferiblement, es pot demanar en el moment en què s'inicia qualsevol tràmit amb l'Ajuntament.

Com funciona

Un cop rebeu l'avís que teniu una notificació electrònica de l'Ajuntament a la vostra adreça de correu electrònic i al vostre telèfon mòbil, podreu accedir a consultar aquesta notificació mitjançant un certificat digital o l'IdCat Mobil, o també a través de la generació de contrasenya d'un sol ús que es podrà obtenir en el procés de consulta de la notificació.

 

Com sé que tinc notificacions electròniques pendents de visualització?

Un cop l'Ajuntament tingui una notificació per enviar, dipositarà la notificació en la plataforma de notificació electronica (eNotum), i en aquest instant rebreu un correu d'avís de notificació a l'adreça de correu electrònic i al telèfon mòbil que hagueu facilitat.

 

Què haig de fer per accedir a les meves notificacions electròniques?

Dins el cos del missatge que rebreu trobareu un enllaç directe a la notificació. Amb aquest enllaç accedireu a la plataforma de notificacions electròniques (eNotum) i podreu accedir a la notificació utlilitzant un dels mitjans abans indicats.

Per més informació consulteu la Guia de notificació electrònica.
 

Puc canviar el mitjà de notificació un cop començada la tramitació?

Sí, la persona interessada pot sol·licitar, en qualsevol moment de la tramitació, que es modifiqui el mitjà de notificació utilitzat fins aquell moment, presentant una sol·licitud (telemàticament o bé presencialment).

 

Per qualsevol incidència durant el procés de consulta de les notificacions podeu contactar amb el servei d'assistència a esuport@molletvalles.cat.