Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Sol·licitud d'espais i/o material per a les entitats

Sol·licitar un espai de reunió i/o material o per fer qualsevol activitat en un equipament municipal.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona en representació d'una entitat o col·lectiu.

Cost

El preu públic està fixat a les Ordenances de preus públics: Preu públic per la utilització de béns propietat de l'AjuntamentPreu públic per la prestació dels serveis esportius Preu públic per la prestació dels serveis culturals i de temps lliure.

És gratuït per a les entitats que tenen conveni amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

Formes de tramitació

  • Telemàtica

    A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

    D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Antelació amb què cal demanar

Per a actes esportius, la sol·licitud s'ha de fer amb un mínim de 15 dies d'antelació; per a la resta, amb un mínim de 20 dies. El període màxim de tramitació és de tres mesos amb caràcter general.