Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Recuperació d'un animal de companyia perdut

La denúncia de la pèrdua o robatori d'un animal domèstic es pot fer a la Policia Municipal i als serveis municipals de Salut Pública.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona propietària de l'animal de companyia perdut o robat.

Cost

Les despeses ocasionades per la recuperació i custòdia de l'animal perdut aniran a càrrec de la persona propietària i s'abonaran en el moment que es lliuri l'animal, si fos el cas, o es reculli de la societat protectora. La taxa és regulada per l'Ordenança fiscal 2.12 pels serveis de salut pública.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

El xip o tatuatge de l'animal permet als serveis públics conèixer la persona propietària i facilitar-ne la devolució des del lloc on s'hagi trobat.