Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit informatiu Teleassistència

Sol·licitar la teleassistència, que és un servei d'atenció permanent i a distància per a aquelles persones que per motius de salut i dependència necessiten ajuda externa en cas d'emergència. El servei ofereix un aparell connectat telefònicament a un centre de control amb capacitat per donar resposta ràpida a les diferents incidències i situacions d'emergència que es puguin presentar.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Les persones de Mollet del Vallès, majors de 65 anys, que viuen soles de manera habitual o amb una altra persona amb algun problema de salut i que reuneixin els següents requisits:

 • Viure i constar al Padró Municipal d'Habitants de Mollet del Vallès.
 • Ajustar-se, segons el barem establert, als criteris de necessitat social o de salut aprovats en el Reglament dels serveis d'atenció domiciliària.
 • Tenir línea fixa de telèfon.

Cost

La quantia a abonar per cada persona usuària serà el resultat d'aplicar la reducció prevista, en funció de la seva renda mensual disponible, a les tarifes del preu públic que marca l'Ordenança de preus públics: Preu públic per la prestació dels serveis d'atenció domiciliària.

Formes de tramitació

 • Presencial

  Cal concertar una visita amb l'Equip d'Atenció Social Primària de referència.

  C. Miguel de Cervantes, 19-23 (C. C. L'Era)
  Telèfon 93 570 09 08
  Barris de Can Borrell, Col·legis Nous, Plana Lledó, Santa Rosa i Lourdes, Gallecs i l'Àrea del Tir Olímpic

  C. Àngel Guimerà, 15 (CIRD Joana Barcala)
  Telèfon 93 570 77 47
  Barris del Calderí, La Casilla, Can Pantiquet, Estació de França, Estació del Nord, Riera Seca i Zona Centre, i del polígon Can Prat.

Documentació que cal aportar

Cal concertar una visita amb l'Equip d'Atenció Social Primària de referència i recollir la sol·licitud.