Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit informatiu Serveis d'ajuda domiciliària

Sol·licitar atenció domiciliària, consistent en suport personal i a la llar a aquelles persones o famílies que per diferents motius no poden assumir les activitats de la vida diària. Aquest servei dóna suport i ajuda a la neteja del domicili i al manteniment de l'ordre. També col·labora en la higiene personal, el cuinat d'aliments, l'organització i l'economia de la llar, entre altres necessitats que es tenen a casa.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Les persones empadronades a Mollet del Vallès que, amb el personal de suport, puguin continuar vivint a casa i es trobin en alguna de les situacions següents:

 • Una persona gran o discapacitada que visqui sola o amb una altra persona que també necessita atenció.
 • Famílies que temporalment no tinguin ningú que assumeixi l'atenció de la família.
 • Famílies amb un membre incapacitat de forma temporal.

Cal també que la persona sol·licitant s'ajusti als criteris de necessitat social o de salut aprovats en el Reglament dels serveis d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

Cost

Els preus públics així com les possibles reduccions es fixen a l'Ordenança de preus públics: Preu públic per la prestació dels serveis d'atenció domiciliària.

Formes de tramitació

 • Presencial

  Cal concertar una visita amb l'Equip d'Atenció Social Primària de referència.

  C. Miguel de Cervantes, 19-23 (C. C. L'Era)
  Telèfon 93 570 09 08
  Barris de Can Borrell, Col·legis Nous, Plana Lledó, Santa Rosa i Lourdes, Gallecs i l'Àrea del Tir Olímpic

  C. Àngel Guimerà, 15 (CIRD Joana Barcala)
  Telèfon 93 570 77 47
  Barris del Calderí, La Casilla, Can Pantiquet, Estació de França, Estació del Nord, Riera Seca i Zona Centre, i del polígon Can Prat.

Documentació que cal aportar

Cal concertar una visita amb l'Equip d'Atenció Social Primària de referència, recollir el full informatiu i la sol·licitud i, un cop emplenada, adjuntar la documentació acreditativa dels requisits i presentar-la a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.