Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Ajuts escolars (menjador, llibres, material escolar, activitats reglades, activitats extraescolars i activitats d'estiu)

CONVOCATÒRIA NO OBERTA

Sol·licitar un ajut econòmic per cobrir les despeses de menjador escolar, per a l'adquisició de llibres de text/material escolar/activitats reglades, activitats extraescolars o activitats d’estiu, a favor de famílies que es trobin en una situació econòmica i social amb dificultats.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

El pare, la mare o el tutor legal de nens i nenes de famílies que reuneixin els requisits establerts i que NO hagin tingut atorgat l’ajut de menjador pel curs 22-23.  Si tenen atorgat ajut de menjador en el curs actual, les famílies faran la sol·licitud de renovació directament a l’escola.

Formes de tramitació

  • Telemàtic

    Preferentment, a través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

    Caldrà adjuntar el/s formularis de cada infant degudament emplenats en l'apartat de documentació.

  • Presencial

    En cas de no disposar dels mitjans per fer-ho telemàticament, es podrà fer presencialment, a les dependències de l'Arxiu Municipal, situades a la planta baixa de l'Ajuntament, en horari de 9 a 14h del 9 al 26 de maig de 2023 sense cita prèvia.

Documentació que cal aportar

-Un formulari per cada infant que sol·licita ajut.

-Documentació acreditativa que correspongui d'acord amb el que s'indica en el full informatiu sobre els requisits i documentació.

Si el tràmit es fa telemàticament, caldrà emplenar prèviament els formularis, (un formulari per cada infant que sol·licita l’ajut), guardar-lo/s emplenat/s, a continuació fer el tràmit en línia adjuntant els formularis com a annexos a la sol·licitud i posteriorment es signarà telemàticament.

ÉS IMPRESCINDIBLE QUE INDIQUEU EL CODI IDALU (núm. d'identificació de l'alumne) EN CADA FORMULARI.

 

Més informació

Termini de presentació

El termini de presentació serà del 9 al 26 de maig de 2023.