Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Targetes d'accés a zones de vianants

Sol·licitar una targeta per obrir les pilones hidràuliques d'accés als carrers de la ciutat que s'han convertit en zones de vianants.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Els propietaris o llogaters de pisos, locals i aparcaments de les zones de vianants amb accés controlat per pilones.

Abans de l'activació de les pilones es facilita una targeta d'accés als veïns de la zona. Els nous veïns poden presentar una sol·licitud per obtenir el seu dispositiu.

Es podrà sol·licitar una segona targeta en cas de reposicó per pèrdua o deteriorament abonant la taxa corresponent.

Cost

Es pot adquirir una segona unitat o més presentant una sol·licitud i abonant el preu que indica l'Ordenança fiscal: Taxa per expedició de documents administratius.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Termini de resposta

10 dies