Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Sol·licitud de subvencions a entitats

Sol·licitar una subvenció econòmica per cobrir una part de la despesa generada per projectes de dinamització, promoció, suport i col·laboració en diversos àmbits de la vida social, sense ànim de lucre.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Les persones jurídiques que compleixin els requisits indicats a les bases reguladores generals de subvencions de l'any en curs.

Formes de tramitació

  • Telemàtica

    A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

    D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació que s'indicar a les bases de la convocatòria en qüestió.

Més informació

Antelació amb què cal demanar

El termini de presentació de les sol·licituds es publica a les bases de cada convocatòria.

Documents relacionats

Consultar els terminis i les condicions a les bases reguladores generals de les subvencions de l'any en curs i a les específiques de la convocatòria.