Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit informatiu Cessió d'un vehicle

Cedir un vehicle a l'Ajuntament per retirar-lo de la via pública per al seu desballestament i per donar-lo de baixa del registre de la Prefectura de Trànsit.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona propietària d'un vehicle (turisme o motocicleta)  que estigui estacionat dins del terme municipal de Mollet del Vallès.

Formes de tramitació

  • Presencial

    A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
    Ajuntament de Mollet del Vallès
    Pl. Major, 1
    08100 Mollet del Vallès

Documentació que cal aportar

Cal emplenar la sol·licitud i, preferiblement, lliurar també la documentació i les claus del vehicle. En cas de pèrdua de documentació caldrà adjuntar la corresponent declaració de pèrdua.

Més informació

Antelació amb què cal demanar

La grua municipal retira el vehicle de la via pública i tramita la seva baixa a la Prefectura de Trànsit en un termini no superior a tres dies.

Observacions

Cal recordar que la persona titular del vehicle està obligada al pagament de l'IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica), en el municipi on aquest estigui donat d'alta fins al moment en què es comunica el desballestament a la Prefectura de Trànsit. La meritació de l'impost es fa per trimestres.