Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Fraccionament o ajornament d'un deute de tributs no delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Sol·licitar l'ajornament o fraccionament d'un deute tributari no delegat a l'ORGT.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica titular del deute o una persona representant autoritzada.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud, indicant les dades del deute i la proposta d'ajornament o fraccionament.

Més informació

Observacions

En el cas de fraccionar o ajornar els tributs següent, podeu sol·licitar l'ajornament o fraccionament a l'Ajuntament a través dels canals que consten a l'apartat Formes de tramitació.