Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Domiciliació bancària de tributs delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Donar l'autorització perquè sigui carregat l'import d'un o diversos tributs de pagament anual en un compte corrent o llibreta d'estalvi obert en alguna entitat financera de tots aquells tributs delegats a l'ORGT. També podeu donar de baixa o modificar la domiciliació bancària que hagueu realitzat anteriorment.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona obligada al pagament i titular del tribut o qui aquesta autoritzi.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, preferiblement amb cita prèvia

  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1.
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona: https://orgt.diba.cat/ca/

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Antelació amb què cal demanar

La domiciliació serà vàlida per a l'exercici actual sempre que s'hagi presentat dos mesos abans del període de cobrament voluntari del tribut.

Observacions

El pagament d'alguns tributs es pot fraccionar en dos o més terminis si domicilieu els rebuts. Per conèixer quins es fraccionen consulteu el calendari fiscal.