Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Al·legacions o recursos a multes de trànsit

Presentar un escrit d'al·legacions contra una denúncia, o un recurs de reposició contra una sanció, per infracció de la normativa sobre circulació de vehicles i persones.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona que figura com a infractora o una persona representant autoritzada.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, preferiblement amb cita prèvia

  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1.
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona: https://orgt.diba.cat/ca/

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal presentar un escrit amb les al·legacions que es considerin adients per a la pròpia defensa. Aquestes han d'estar motivades, justificades documentalment, o amb l'explicació detallada de la urgència o de la raó al·legada.

Més informació

Termini de resposta

La resposta a les al·legacions a la denúncia es resol en un termini màxim de quatre mesos. El recurs de reposició, d'alçada o ordinari contra la sanció es resol en el termini d'un mes.