Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Sol·licitud d'adjudicació d'un hort a Gallecs

Sol·licitar l'adjudicació per a l'ús privatiu d'un hort familiar a Gallecs.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física empadronada a Mollet del Vallès que compleixi els requisits següents:

 • No disposar a Catalunya de qualsevol altre terreny de conreu, per qualsevol títol
 • No haver-se adjudicat anteriorment un altre parcel·la o hort a un membre de la mateixa unitat familiar

També ho pot demanar un grup o col·lectiu, sempre i quan els seus membres acompleixin les condicions anteriors com a requisits inexcusables, amb finalitats pedagògiques, terapèutiques o socials. En aquest cas, caldrà la designació d'una persona responsable del grup, amb la que es mantindran totes les relacions derivades de l'adjudicació.

Cost

És gratuït.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Observacions

Les autoritzacions d'ús dels horts s'atorgaran per ordre de presentació de sol·licituds i aquestes restaran, mentre no hi hagi vacants, en una llista d'espera.

En cas que la persona sol·licitant en vulgui desitir pot utilitzar el model específic de desistiment per a fer-ho.