Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Proposta d'informe municipal per documentar informes d'estrangeria

Informe necessari per demanar una autorització de residència temporal per arrelament o per esforç d'integració social, quan la persona estrangera no té vincles familiars o, en cas d'existir, no els pot demostrar.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Persones de nacionalitat estrangera que volen legalitzar la seva situació administrativa.

Cost

L'informe està exempt de taxa municipal.

Formes de tramitació

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

 • Presencial

  A l'Oficina d'Acollida, obligatòriament amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1.
  08100 Mollet del Vallès

Documentació que cal aportar

Qualsevol documentació que justifiqui el treball, la formació, els mitjans de vida, etc.
És obligatori demanar cita prèvia amb l'Oficina d'Acollida per tal que es pugui comprovar la documentació a presentar.