Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Proposta d'informe d'habitatge per a reagrupament familiar

Sol·licitar un informe de disponibilitat d'habitatge adequat per al reagrupament familiar de persones estrangeres.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona estrangera, major d'edat, amb residència a Mollet del Vallès i amb permís legal de residència per un any, i que vulgui portar algun dels seus familiars a viure amb ella (cònjugue, fills o menors al seu càrrec, ascendents del reagrupant o del cònjugue).

Cost

L'informe està exempte de taxa municipal.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal presentar la sol·licitud i adjuntar la documentació següent:

 • NIE i passaport vigent (solament primera pàgina)
 • Escriptura de propietat degudament registrada al Registre de la Propietat
 • Contracte de lloguer degudament registrat i amb dipòsit de fiança a l'INCASOL
 • Darrer rebut de lloguer
 • Darrers rebuts d'aigua i electricitat
 • Cèdula d'habitabilitat
 • Declaració responsable sobre estat i ús de l'habitatge