Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Matrimonis civils

Celebrar a Sala de Plens de la Casa de la Vila la cerimònia de matrimoni civil presidida per l'alcalde de Mollet o pel regidor o la regidora en qui delegui.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que reuneixi els requisits establerts a la legislació vigent per als matrimonis civils. Cal concertar-ho prèviament amb el servei d'Acció Institucional i Participació.

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per la celebració de matrimonis i cerimònies civils a l'Ajuntament.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Tota la documentació s'ha de tramitar al Registre Civil del municipi de residència d'un dels contraents i indicar que la cerimònia es vol celebrar a l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Cal concertar amb el servei d'Acció Institucional i Participació la disponibilitat de dia i hora per a la cerimònia i cal facilitar el número que el Registre Civil ha assignat a l'expedient de matrimoni.

Més informació

Observacions

Informació dels tràmits del matrimoni civil: Cal adreçar-se al Registre Civil del municipi de residència d'un dels contraents. Els nuvis han de portar un justificant d'empadronament, de l'ajuntament o ajuntaments corresponents, on constin els dos darrers anys de residència. Més informació a registre.civil.molletdelvalles@xij.gencat.cat.

Sala de Plens de la Casa de la Vila: La sala té capacitat per a 150 persones aproximadament (90 assegudes i 60 dretes). Els detalls de la cerimònia s'han de concretar amb el servei d'Acció Institucional i Participació.

Dia de celebració: Dissabtes matí.