Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Inscripció a la Fira d'Artesans

Sol·licitar una parada per mostrar i vendre productes artesans de fabricació pròpia en la Fira d'Artesans de Mollet del Vallès. La Fira està organitzada per l'Ajuntament amb el suport de l'Associació de Veïns de la Fira d'Artesans.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que tingui la condició legal d'artesà.

Cost

S'aplicarà la tarifa d'acord amb el que estableix l'Ordenança de preus públicsPreu públic per la prestació dels serveis d'activitats firals d'àmbit comercial.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Les persones interessades hauran d'emplenar un formulari i  presentar-lo en el registre d'entrada.

 • Carnet d'Artesà vigent
 • Dossier/ Currículum de l'artesà, del producte, de les fires a les quals ha participat, del procés de fabricació, etc.
 • Carta d'Artesà Alimentari en cas de vendre productes alimentaris.
 • Registre Sanitari com elaboradors del producte, expedit per sanitat.
 • Fotografies del taller i dels productes que s'exposaran a la Fira.