Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Domiciliació bancària per a creditors

Comunicar el número de compte corrent o llibreta d'estalvis perquè l'Ajuntament realitzi un pagament o una devolució d'ingressos indeguts a favor d'una persona física o jurídica.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que hagi de cobrar de l'Ajuntament, ja sigui en concepte de factures, subvencions o devolucions d'ingressos indeguts.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal emplenar el formulari i retornar-lo a l'Ajuntament. En el cas de les persones jurídiques, prèviament, caldrà portar-lo a l'entitat financera (banc o caixa d'estalvis) perquè faci constar la veracitat de les dades que figuren al document.