Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Assessorament lingüístic per a la retolació d'establiments

Sol·licitar l'assessorament lingüístic que ofereix l'Ajuntament, mitjançant el Consorci per a la Normalització Lingüística, per tal de facilitar la revisió de la retolació dels establiments de la ciutat. 

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats, o el seu representant legal.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Per a més informació:

Servei Local de Català de Mollet del Vallès
Centre de Serveis Can Lledó
C. Comte Urgell 26
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 570 19 92 / fax 93 570 59 73
a/e mollet@cpnl.cat