Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Renovació del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial

El tràmit permet fer la renovació de la inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatges de Protecció Oficial (RSHPO).

D'acord amb la disposició transitòria sisena del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, es disposa que les persones inscrites en el RSHPO tenen un termini d'un any per renovar la seva sol·licitud.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Persones amb resolució favorable d'inscripció al RSHPO sempre que NO s'hagin produït modificacions substancials en la seva sol·licitud.

En cas que tingueu dubtes respecte als canvis substancials, feu la consulta a l'Oficina Local d'Habitatge mitjançant l'adreça electrònica: bhabitatge@molletvalles.cat

Com es demana

Amb una instància genèrica i haureu d'indicar en la part expositiva (SOL·LICITO) el text següent: "estic interessat en renovar la meva inscripció al RSHPO i segueixo complint els requisits establerts en la normativa vigent".

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina Local d'Habitatge, obligatòriament amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1.
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Termini de sol·licitud

Un any a partir de la data que consta en el decret d'inscripció que heu rebut.