Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Retorn de fiança o dipòsit d'obres

Sol·licitar el retorn dels diners dipositats com a fiança en garantia de la correcta gestió dels residus d'una obra.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona titular del dipòsit.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud i adjuntar, en el cas de les comunicacions prèvies:

 • Carta de pagament original del dipòsit.
 • Certificat original expedit per la Deixalleria o per l'empresa autoritzada que ha rebut els residus.

Cal presentar una sol·licitud i adjuntar, per a llicències d'obres:

Més informació

Observacions

L'import del dipòsit es retorna al titular per transferència bancària.