Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit informatiu Pagament de tributs i multes

Realitzar el pagament d'un tribut o multa de circulació.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona interessada.

Més informació

Com es pot fer el pagament

Per aquells tributs que per delegació de l'Ajuntament recapta l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) podeu realitzar el pagament mitjançant les modalitats següents:

1. Banca electrònica.
Per poder efectuar aquest tipus de pagament cal ser client d'una entitat bancària o caixa d'estalvis que disposi d'aquesta modalitat de pagament d'impostos. Si la vostra entitat en disposa, accediu a "banca electrònica". Des d'allà podreu gestionar el pagament. També podeu iniciar el pagament a l'enllaç web habilitat per aquest tràmit a la seu de l'ORGT. Caldrà indicar les dades relatives a Emissor (E), Referència (R), Identificació (Id) i Import (EUR) que figuren en l'avís de pagament.

2. Targeta bancària
Mitjançant la targeta bancària podeu realitzar el pagament, en període voluntari o en via executiva. S'admeten les targetes bancàries dels tipus Visa-Classic, Visa-Oro, Visa-Electron, Mastercard, Maestro i Eurorcard. Cal adreçar-se a l'enllaç web de la seu de l'ORGT.

El pagament s'ha d'efectuar dins del termini indicat en l'avís. Si ja ha transcorregut aquest termini podeu sol·licitar un nou document per pagar.

Per procedir amb el pagament cal introduir i validar les dades que se us sol·licitaran sobre el pagament que trobareu en l'avís corresponent i sobre la targeta bancària. Un cop formalitzat, rebreu el comprovant acreditatiu del pagament efectuat.

Per a la resta de tributs la recaptació dels quals no ha estat delegada a l'ORGT, podeu adreçar-vos a les entitats col·laboradores i realitzar el pagament mitjançant les modalitats següents:

1) Banca electrònica:
Cal disposar de la liquidació o avís de pagament en qüestió, targeta bancària i connectar-se a la passarel·la de pagament

Una vegada s'ha accedit a aquesta, seguiu les instruccions següents:

- Identifiqueu el codi CPR i/o el codi de l'entitat emissora. Introduïu les dades del pagament (codi d'identificació i codi de referència del rebut i import). Tota aquesta informació és en l'avís de pagament.

- Introduïu les dades de la vostra targeta de crèdit (número de targeta i data de caducitat)

- Un cop s'ha comprovat que les dades introduïdes són correctes, confirmeu l'operació i seguiu les instruccions que apareixen en pantalla i en pugueu obtenir un justificant.

2) Pagament mitjançant caixers automàtics:
Podeu efectuar el pagament 
mitjançant el codi de barres que apareix a l'avís de pagament o liquidació als caixers automàtics de les entitats bancàries següents: Banc de Sabadell, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Popular, Banco Santander, Bankia, Ibercaja, CaixaBank, Cajamar. 

3) Pagament presencial a entitat bancària:
Podeu adreçar-vos a les oficines de cobrament de les entitats bancàries següents: Banc de Sabadell, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Popular, Banco Santander, Bankia, Ibercaja, Cajamar.