Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Subvencions adreçades al foment del lloguer i l'habitatge assequible

Subvencions adreçades a propietaris d’habitatges desocupats ubicats a Mollet del Vallès que el destinin a lloguer per mitjà del programa de la Borsa de Mediació de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH).

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o el seu representant legal que hagin fet despeses subvencionables segons les Bases reguladores per a l’atorgament de les subvencions i demostrables amb factures emeses l’any actual.

La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina Local d'Habitatge, obligatòriament amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1.
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud emplenada i signada
 • DNI/NIE del sol·lcitant
 • Escriptura propietat o nota informativa del registre de la propietat o justificació de la titularitat.
 • Relació-memòria de les despeses efectuades.
 • Factures i rebuts de les despeses efectuades.
 • Certificat de titularitat bancaria

Més informació

Termini de sol·licitud

 L'indicat en l'anunci de la convocatòria.

Documents relacionats

Consultar els terminis i les condicions a les bases de la convocatòria.