Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit sense certificat Duplicat de multes pendents de pagament

Per a poder pagar una multa cal disposar del document de pagament corresponent. En cas de no haver rebut l'avís per efectuar el pagament o si l'heu extraviat, aquest tràmit permet demanar un duplicat.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona titular de la multa que recapta l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) per delegació de l'Ajuntament.

Cost

El tràmit és gratuït

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, preferiblement amb cita prèvia

  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1.
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona: https://orgt.diba.cat/ca/

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.