Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Correcció de dades personals en padrons tributaris

El tràmit permet corregir les dades personals de què disposa l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) i l'Ajuntament en relació amb els tributs municipals.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona titular de les dades.

Cost

El tràmit és gratuït.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, preferiblement amb cita prèvia

  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1.
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona: https://orgt.diba.cat/ca/

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

On es demana?

A l'ORGT de la Diputació de Barcelona, en cas de sol·licitar el canvi de dades personals relacionades amb els tributs següents delegats a l'ORGT:

 • impost de béns immobles (IBI)
 • impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 • impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 • deutes tributaris en executiva

Per a la resta de tributs no delegats a l'ORGT cal adreçar-se presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Plaça Major 1, 08100  Mollet del Vallès), preferiblement amb cita prèvia, i emplenar l'imprès de correcció de dades (Ajuntament) o bé a través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. mitjançant el tràmit sol·licitud general-instància genèrica.