Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Consulta de tributs pagats / pendents de pagament

El tràmit permet consultar els rebuts pagats o pendents de pagament d'aquells tributs que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT). Per a la resta de tributs no delegats a l'ORGT cal adreçar-se presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Pl.Major 1, 08100 Mollet del Vallès)

Tramitació

Qui ho pot demanar?

El titular del tribut que ha fet o ha de fer efectiu el seu pagament.

Cost

El tràmit és gratuït.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, preferiblement amb cita prèvia

  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1.
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona: https://orgt.diba.cat/ca/

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Observacions

Les dades facilitades per aquesta consulta fan referència als tributs que, a data d'avui, es troben dins dels períodes de pagament, en voluntària o en via executiva, i figuren pendents de pagar, o bé d'aquells tributs que ja han estat pagats.