Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit sense certificat Alertes sobre pagament de rebuts domiciliats

Permet rebre alertes al correu electrònic per cada rebut domiciliat d’aquells tributs que l’Ajuntament té la recaptació delegada a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Aquest servei s’ofereix únicament i de forma gratuïta als titulars dels rebuts que recapta l’ORGT per delegació de l’Ajuntament, i només requereix tenir domiciliat algun tribut, preferiblement l’impost de béns immobles.

Cost

El tràmit és gratuït

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, preferiblement amb cita prèvia

  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1.
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona: https://orgt.diba.cat/ca/

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Observacions

Per cada rebut domiciliat el titular del rebut rebrà, amb uns quants dies d'antelació, un avís amb la informació del càrrec que tindrà lloc en el seu compte bancari. També rebrà un avís si està a punt de finalitzar el termini de pagament en el cas de rebuts pendents no domiciliats.

Trobareu més informació sobre les condicions del servei en l'enllaç web: http://orgt.cat/alertes