Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Renúncia a l'autorització d'un hort de Gallecs

Sol·licitar la renúncia a l'autorització per a l'ús privatiu d'un hort familiar a Gallecs.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica titular de l'autorització d'ús d'un hort a Gallecs.

Cost

És gratuït.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Termini de resposta

Tres mesos.

Observacions

 • La renúncia es podrà sol·licitar en qualsevol moment.
 • L'hort ha d'estar en bones condicions.
 • S'ha d'adjuntar el document de l'Incasòl per a la devolució del dipòsit.