Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Renovació de l'autorització d'un hort de Gallecs

Sol·licitar la renovació de l'autorització per a l'ús privatiu d'un hort familiar a Gallecs.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica titular de l'autorització d'ús d'un hort a Gallecs.

Cost

És gratuït.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Termini de resposta

Tres mesos.

Observacions

 • La renovació de l'autorització l'haurà de demanar el titular.
 • L'autorització de l'ús de l'hort tindrà una durada mínima d'un any.
 • Si l'hort està en bones condicions quedarà automàticament renovat i ja no se'n notificarà la renovació.