Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Permuta de l'autorització d'un hort de Gallecs

Sol·licitar la permuta entre dues autoritzacions per a l'ús privatiu d'un hort familiar a Gallecs.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualssevol persones físiques o jurídiques les que els hagi estat adjudicada una autorització per a l'ús privatiu d'un hort familiar a Gallecs i que la vulguin permutar entre elles.

Cost

És gratuït.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Termini de resposta

Tres mesos.

Observacions

Es podrà sol·licitar amb la sol·licitud anual de renovació i en el termini màxim de 15 dies d'ençà hagi estat efectuada l'adjudicació de l'hort.