Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Acceptació de l'adjudicació d'un hort de Gallecs

Comunicar l'acceptació de l'adjudicació d'una autorització per a l'ús privatiu d'un hort familiar a Gallecs.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica a la que li hagi estat adjudicada una autorització per a l'ús privatiu d'un hort familiar a Gallecs.

Cost

És gratuït.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Termini de resposta

Tres mesos.

Observacions

Amb la sol·licitud d'acceptació de l'adjudicació de l'ús de l'hort s'haurà de fer un ingrés de 240,40 euros com a dipòsit a l'Institut Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya que es retornarà una vegada es renunciï a l'hort, sempre i quan no s'hagin causat danys a la parcel·la.

En cas que es vulgui desistir de la sol·licitud d'autorització i no acceptar l'adjudicació, cal emplenar i presentar el model específic de desisitiment.