Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit sense certificat Renovació d'empadronament per a estrangers no comunitaris

Renovar la inscripció en el Padró Municipal d'Habitants, tràmit que han de fer les persones estrangeres que no tinguin la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea, ni de l'Espai Econòmic Europeu, ni de Suïssa, i que no disposin d'un permís de residència permanent.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona interessada, o qualsevol altra amb un document notarial generat a Espanya que l'acrediti com a representant. En cas de menors d'edat, els seus pares o representants legals.

Cal adreçar-se personalment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, preferentment amb cita prèvia, i sol·licitar la renovació padronal per a estrangers no comunitaris. La mera petició d'un volant de padró no implica la renovació padronal i cal sol·licitar expressament la renovació de la inscripció padronal.

Formes de tramitació

  • Presencial

    A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
    Ajuntament de Mollet del Vallès
    Pl. Major, 1
    08100 Mollet del Vallès

Documentació que cal aportar

Passaport, document d'identitat del país d'origen o targeta de residència.

Més informació

Observacions

L'Ajuntament envia una carta a aquella persona que hagi de renovar el seu empadronament a efectes informatius i al domicili que consta en el Padró Municipal d'Habitants. En cas de no renovar l'empadronament, es tramita la seva baixa.