Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Subvenció per foment de l'activitat econòmica

Sol·licitar una subvenció econòmica per facilitar la implantació d'activitat econòmica i generar ocupació a Mollet del Vallès, ja siguin del sector serveis com de la indústria, així com impulsar la dinamització comercial de la ciutat.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat econòmica i reuneixin els requisits establerts en les bases reguladores generals de la convocatòria en curs.

Formes de tramitació

  • Telemàtica

    A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

    D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació especificada a les bases reguladores.

Més informació

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Documents relacionats

Consultar els terminis i condicions a les bases reguladores generals i a les específiques de la convocatòria.