Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Subvencions a la transformació digital de PIMES i autònoms de Mollet del Vallès

Sol·licitar una subvenció econòmica per facilitar la transformació digital, del teixit comercial i serveis, incorporant solucions de sistemes de comunicació, fidelització i venda en línia, per tal d'adaptar-se a les necessitats de digitalització.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Titulars d'establiments comercials i de serveis de Mollet del Vallès, ja siguin autònoms, micro-empreses o petites empreses, que portin a terme projectes o accions de transformació digital en la seva activitat durant el termini d'execució del projecte.

Formes de tramitació

  • Telemàtica

    A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

    D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal emplenar la sol·licitud adjuntar la documentació especificada en les bases reguladores d'aquesta subvenció. Consulteu les bases de la convocatòria a l'apartat de convocatòries públiques de la seu electrònica.

Més informació

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de 20 dies naturals de de l'endemà de la data de publicació al Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB).

Documents relacionats

Consultar els terminis i condicions a les bases reguladores generals i a les específiques de la convocatòria.