Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Presentació d'ofertes en cas de contractes menors

Presentació d'ofertes i pressupostos als procediments d'adjudicació municipals vàlida només en cas de contractes menors.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Empreses i professionals que hagin rebut una sol·licitud d'oferta o pressupost per part d'algun servei municipal.

Formes de tramitació

  • Telemàtica

    A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

    D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal presentar el model específic de presentació d'ofertes i pressupostos i adjuntar la documentació de l'oferta corresponent.