Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Participació en mercats i fires

Sol·licitar la participació en els mercats i les fires que s'organitzen dins de l'àmbit del comerç i els serveis segons el Reglament d'activitats firals d'àmbit comercial.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Empreses, entitats, organismes i persones emprenedores que vulguin exposar al públic els productes o serveis que ofereixen.

Cost

Les obligacions econòmiques dels expositors s'aprovaran per a cada activitat firal, d'acord amb l'Ordenança de preus públics: Preu públic per la prestació dels serveis d'activitats firals d'àmbit comercial.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.