Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Justificació econòmica de subvencions, per part d'entitats i persones jurídiques

Justificar la despesa realitzada amb les subvencions econòmiques atorgades per l'Ajuntament a entitats ciutadanes i/o persones jurídiques en general.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol entitat ciutadana o persona jurídica que hagi rebut una subvenció econòmica de l'Ajuntament

Formes de tramitació

  • Telemàtica

    A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

    D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal presentar el formulari emplent i adjuntar fotocòpia de totes les factures i/o documents acreditatius de la despesa.