Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit sense certificat Queixes i suggeriments

Presentar un suggeriment, una proposta o una queixa als diferents serveis de l'Ajuntament.
Qualsevol altra tràmit que no correspongui a una queixa, proposta o suggeriment i que es presenti mitjançant aquest tràmit es tindrà per no presentat.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o entitat interessada.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Es poden aportar els documents que calgui per documentar la queixa, la proposta o el suggeriment que es vol fer.

Més informació

Termini de resposta

1 mes

Observacions

Qualsevol altra tràmit que no correspongui a una queixa, proposta o suggeriment i que es presenti mitjançant aquest tràmit es tindrà per no presentat.