Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Petició d'entrevista amb el Síndic Personer

Sol·licitar una entrevista personal amb el Síndic Personer.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o entitat interessada.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'oficina del Síndic Personer:
  Masia de Can Lledó
  C. Comte d'Urgell 26
  08100 Mollet del Vallès
  Tel. 93 544 00 71 o 93 571 95 00 (extensió 9699) de 9 a 14h

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Termini de resposta

30 dies