Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Inscripció a la convocatòria de presentació de projectes per sol·licitar la gestió del servei de bar i servei de gots de la Festa Major

Tramitar la inscripció a la convocatòria per sol·licitar llicències d'ocupació temporal d'espais específics durant la Festa Major on oferir el servei de bar i el servei de gots.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Entitats ciutadanes degudament inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Mollet del Vallès

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic de sol·licitud que correspongui.

Com demanar-ho

Podeu presentar la sol·licitud les entitats de Mollet del Vallès, que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

S'ha de presentar una instància genèrica especificant que es vol participar en la convocatòria per la gestió de bar i/o servei de gots de la Festa Major i adjuntar documentació requerida, el projecte corresponent de gestió del servei de bar i /o el projecte de servei de gots (veure criteris).

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Formes de tramitació

  • Telemàtica

    A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

    D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació