Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Targeta d'armes esportives

Sol·licitar la targeta d'autorització de tinença d'armes de 4a categoria (armes d'aire comprimit i similars).

-  Targeta d'armes tipus A: Carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició, i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilables a escopetes. Té un període de vigència de 5 anys

-  Targeta d'armes tipus B: Carrabines i pistoles, d'ànima llisa o ratllada, i d'un sol tret, i revòlvers d'acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilables a escopetes. Té una vigència permanent.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada a Mollet del Vallès o menors d'edat majors de 14 anys amb autorització del pare, mare o tutor/a legal.

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per expedició de documents administratius. Es liquida la tarifa per autorització de cada arma.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

Documentació que cal aportar

 • Factura de compra de l'arma o contracte privat de compravenda, així com un document on n'especifiqui les característiques: la marca, el model, la categoria, el tipus, el calibre, el número de sèrie i el sistema de tir. En defecte d'això, un informe de l'armer/a que contingui aquest extrems.
 • Certificació de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'una arma d'aquesta categoria (es pot sol·licitar als centres mèdics autoritzats)
 • 2 exemplars impresos blancs degudament signats de la corresponent targeta
 • 3 exemplars impresos grocs de la corresponent targeta

Més informació

Termini de resposta

El termini aproximat per rebre la targeta és d'un mes.