Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Consulta de documents de l'Arxiu Municipal

Consultar la documentació dipositada a l'Arxiu Municipal.

L'Arxiu és el servei responsable de gestionar, tractar, organitzar, conservar i difondre el patrimoni documental de la ciutat de Mollet del Vallès. La seva missió és preservar la memòria de la ciutat i fer-la accessible a la ciutadania.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major de 16 anys pot demanar la consulta de documents de l'Arxiu presentant una sol·licitud al registre d'entrada.

Cost

Consulta gratuïta.

L'expedició de fotocòpies i reproduccions està subjecta a taxes públiques, d'acord amb el que estableix l'Ordenança fiscal: taxa per expedició de documents administratius.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Termini de resposta

Un cop rebuda la sol·licitud, l'Arxiu es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per concertar la consulta de forma telemàtica o presencial en un termini màxim de 15 dies.